پیش فروش پروژه شهرك شهيد خرازي

1,240,000,000 تومان پیش پرداخت

توضیحات

شهرك شهيد خرازي
تعاوني رزمنده١١٠تا١٢٧متر

٤٠٠واريزي به روز
امتياز  ١/٢٤٠  پيش پرداخت
تحويل١/٥ساله

اقساط ٧٠ميليون باقيمانده تا تحويل

بزرگراه خرازي بلوار اردستاني

این ملک را به اشتراک بگذارید

اشتراک
دسترسی به املاک پارسه 22
map
waze